ในยุคดิจิทัลที่การติดต่อสื่อสารและธุรกรรมต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็เกิดขึ้นตามมา หนึ่งในภัยคุกคามที่พบได้บ่อยและสร้างความเสียหายร้ายแรงได้แก่ Phishing ซึ่งคืออะไร บทความนี้จะพามาไขคำตอบพร้อมกัน! กลโกง Phishing คืออะไร Phishing ออกเสียงเหมือน Fishing ที่แปลว่าการตกปลา ซึ่ง Phishing ในที่นี้ก็มีความหมายคือสื่อถึงการตกปลาออนไลน์เช่นกัน โดยเปรียบว่าเหยื่อการ Phishing คือปลาที่โดนเหล่ามิจฉาชีพหลอกจนติดเบ็ด กล่าวคือ Phishing เปรียบเสมือนการตกปลาที่ใช้กลอุบายหลอกล่อเหยื่อ โดยเหล่ามิจฉาชีพจะปลอมแปลงเป็นองค์กร หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือตามกฎหมาย […]